Η αρχή της αναλογικότητας (25 § 1 δ Συντ.) στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου.

Ευαγγελία Ποδηματά
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Από την ΟλΑΠ 6/2009 στην ΟλΑΠ 9/2015:
Μία πολυκύμαντη και επισφαλής πορείαΙ. Μετά την ρητή θέσπιση της αρχής της αναλογικότητας με το άρθρ. 25 § 1 εδ. δ Συντ. την νομολογία του ΑΠ απασχόλησε εντόνως, προσλαμβάνοντας μάλιστα αδόκητες διαστάσεις, το ζήτημα, αν ο προσδιορισμός του ευλόγου ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1052/2016 Τμήμα Ε’

Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για κατ’ εξακολούθηση ανακριβή και ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1896/2016Β’

Επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από πώληση μετοχών.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 316/2017B2’ Πολιτικό Τμήμα

Αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων. Εξειδίκευση σε περίπτωση ισχύος διατάξεων που προέρχονται από περισσότε-ρες πηγές δικαίου.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4467/2017, ΦΕΚ 13.4.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 56
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved