Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην ποινική δίκη

Αδάμ Χ. Παπαδαμάκης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


H ποινική δίκη, ως μηχανισμός πραγμάτωσης του ποινικού συστήματος στο πλαίσιο προκαθορισμένης αλληλουχίας πράξεων, οριοθετείται από μία σειρά δικονομικών τύπων, οι οποίοι εν δυνάμει καθορίζουν και την πρόοδό της. Πρόκειται για προστατευτικούς δικονομικούς τύπους με καθολική αξία και σημασία που χωρίς να καταργούν την ανάγκη επιτάχυνσης...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1095/2016 Τμήμα Z’

Δεν επάγεται απόλυτης ακυρότητας η μη ανάγνωση του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου μετά την κατάγνωση της ενοχής του, εκτός αν αυτό ζητήθηκε από τον...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1085/2016 Α’

Αστική αρχή του Δημοσίου και η γενική αρχή συνυπολογισμού ωφέλειας και ζημίας.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 448/2016Α2’ Πολιτικό Τμήμα

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ευθύνη τρίτου σε αποζημίωση που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση της ΚΠολΔ 985 § 1. Η ευθύνη αυτή δεν προϋποθέτει προηγούμενη...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4412/2016, ΦΕΚ 8.8.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 147
Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved