Ελευθερία του διατιθέναι vs ελευθερία των συμβάσεων: Η ανάγκη αναθεώρησης της απαγόρευσης των κληρονομικών συμβάσεων*

Ελένη Ζερβογιάννη
Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ


1. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής, των διαζυγίων και των γεννημένων εκτός γάμου τέκνων, καθώς και η συσσώρευση πλούτου που επήλθε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνιστούν μερικούς μόνο από τους παράγοντες που επιτείνουν την ανάγκη σχεδιασμού της μετά θάνατον τύχης της περιουσίας του προσώπου. Ο εν λόγω σχεδιασμός είναι κρίσιμος για να...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1156/2015 Τμήμα Ε’

Κλοπή. Έννοια. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για κατ’ εξακολούθηση κλοπή άμμου λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης εξαιτίας αντιφατικής και ασαφούς αιτιολογίας...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 3369/2015-

Συνταγματική η εκτέλεση πειθαρχικής αποφάσεως περί επιβολής ποινής οριστικής παύσεως δημοσίου υπαλλήλου εάν δεν δικασθεί εντός εξαμήνου από το ΣτΕ η κατ’...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1292/2015Τμήμα Β1’ Πολιτικό Τμήμα

Υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται τακτικά και σταθερά, στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4356/2015, ΦΕΚ 24.12.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 181
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved