Η αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ)

Ελ. Γεωργούτσου,
Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Η αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά το εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ) έχει παγίως κριθεί (βλ. ΣτΕ 1501/2014 Ολ., 1139/2013, 980/2002 κ.ά.) ότι στηρίζεται, από την άποψη κανόνων υπέρτερης τυπικής ισχύος, στο άρθρο 4 παρ. 5 του Σ. που επιτάσσει την αποκατάσταση της ζημίας...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 923/2015Τμήμα B’ (Διακοπών)

Εισαγγελέας: Ευσταθία Σπυροπούλου, Αντ/λέας
Έμμεση αυτουργία υπαλλήλου σε νόθευση δημόσιου εγγράφου. Διάκριση από ηθική αυτουργία. Εσφαλμένη ερμηνεία...

περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 2787/2015Ολομέλεια

Το π.δ. και η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 ως κυβερνητικές πράξεις αναγόμενες στη διαχείριση της πολιτικής...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1284/2015Τμήμα A2’ Πολιτικό Τμήμα

Δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πενταμελούς εφετείου για την εκδίκαση αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού από την εκπλήρωση άκυρης σύμβασης δημόσιου...
περισσότερα
νομοθεσία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 763/2015, ΦΕΚ 27.8.2015, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1848
Καθορισμός μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων ανά εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.α της από 18.7.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved