Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Γρηγόρης Καλφέλης
Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

H Ευρώπη έχει ξεκινήσει ένα νέο ιστορικό πείραμα για να προχωρήσει πέρα από το εθνικό κράτος (που ήταν το διακριτό κατασκεύασμα της νεωτερικότητας). Όμως το μοντέλο των εθνικών κρατών παραμένει ακόμη η βάση της πολιτικής ανάπτυξης1.
Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον Άρειο Πάγο και τα άλλα δικαιοδοτικά όργανα, όταν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1650/2006Τμήμα Α΄ (Ποιν.) διακοπών ΑΠ

Παράσταση πολιτικής αγωγής. ποιος δικαιούται να παραστεί. Στο έγκλημα της κλοπής, παθών είναι τόσο ο κύριος του πράγματος όσο και ο κάτοχος. Η κατοχή...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2489/2006Ολομέλεια

Προστασία περιβάλλοντος - Μέχρι την εντός ευλόγου χρόνου ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως των χωροταξικών σχεδίων, είναι ανεκτός ο μερικός, χωρικός...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 29/2006Ολομέλεια ΑΠ (Τακτική της Α' Σύνθεσης)

Έναρξη του χρόνου παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Διάκριση αξιώσεων ως προς το χρόνο έναρξης της παραγραφής
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση 133733/2007/ ΦΕΚ / 19.01.2007, Τεύχος Β', Φύλλο 32
"Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής"
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved