Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Γρηγόρης Καλφέλης
Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

H Ευρώπη έχει ξεκινήσει ένα νέο ιστορικό πείραμα για να προχωρήσει πέρα από το εθνικό κράτος (που ήταν το διακριτό κατασκεύασμα της νεωτερικότητας). Όμως το μοντέλο των εθνικών κρατών παραμένει ακόμη η βάση της πολιτικής ανάπτυξης1.
Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον Άρειο Πάγο και τα άλλα δικαιοδοτικά όργανα, όταν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1653/2006Τμήμα Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Υποβολή έγκλησης για το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Πού και από ποιον υποβάλλεται η έγκληση. Ανώνυμες εταιρείες. Πώς εκπροσωπούνται νομίμως.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2489/2006Ολομέλεια

Προστασία περιβάλλοντος - Μέχρι την εντός ευλόγου χρόνου ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως των χωροταξικών σχεδίων, είναι ανεκτός ο μερικός, χωρικός...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1951/2006Άρειος Πάγος: Δ' Πολιτικό Τμήμα

Ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης. Πότε μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου. Πώς γίνεται η γνωστοποίηση από τον ασφαλιστή στον ασφαλισμένο...
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση 133733/2007/ ΦΕΚ / 19.01.2007, Τεύχος Β', Φύλλο 32
"Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής"
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved