Οι παλαιότερες και πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας

Στέλιος Γκρόζος
Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης

...Λόγω της αλματώδους αυξήσεως των ποινικών δικογραφιών που αφορούν εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, αυξήσεως τόσο ποσοτικής όσο και, κυρίως, ποιοτικής, παρατηρείται το φαινόμενο οι σχετικές δικογραφίες να προσδιορίζονται για εκδίκαση σε βάθος χρόνου τριών και πλέον ετών.

Το αίτημα για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, αίτημα...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1638/2005ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Δωροδοκία (παθητική) υπαλλήλου ασάφεια ως προς το χρόνο τέλεσης εφαρμοστέα διάταξη επί νομοθετικής μεταβολής.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1986/2005Ολομέλεια

Αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων, πέρα από την περίπτωση των θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών, είναι, κατ’εξαίρεση, συνταγματικά θεμιτές,...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1434/2005ΑΠ Α΄ Πολιτικό Τμήμα

Δεδικασμένο. Δεν αφορά τη δημόσια τάξη. Συνέπεια ως προς το διαδικαστικό στάδιο πρότασής του. Πότε ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για τη μη λήψη υπόψη δεδικασμένου.
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΑ 3021/19/53//2005/ΦΕΚ/18.10.2005, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1440
«Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved