Η κρίση στη δικαιοσύνη

Μαρίας Χασιρτζόγλου
Προέδρου Πρωτοδικών

Υπάρχει ένα αρχαίο δίλημμα στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Νομιμότητα ή σκοπιμότητα; Το δίλημμα αυτό ένας δικαστής το συναντά από την πρώτη φορά που θα εκδώσει μια απόφαση. Και αν σέβεται την εργασία του, θα θέσει εξ αρχής στον εαυτό του ένα απόλυτο και αμετακίνητο όριο. Η νομιμότητα δεν θα θυσιαστεί ποτέ για χάρη της σκοπιμότητας....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1466/2004Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Άσκηση αναίρεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο - προσάρτηση πληρεξουσίου στη σχετική έκθεση
περισσότερα
βιβλιοπαρουσιάσεις

Φορολογικό ποινικό δίκαιο

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, αφενός να αποτυπώσει με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο την εικόνα που παρουσιάζει το σύγχρονο ελληνικό φορολογικό ποινικό...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 17/2005 ΑΠ Ολομέλεια

Κρίνεται αντισυνταγματική η επιβολή ανωτάτου ορίου στην εφάπαξ αποζημίωση αποχώρησης του προσωπικού της ΕΤΒΑ, ως αντικείμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ. Μόνη...
περισσότερα
νομοθεσία
Ανακοίνωση Φ. 0546/ΑΣ 79/Μ. 5486/ΦΕΚ/11.02.2005, Τεύχος Α΄, Φύλλο 29
«Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved