Η κρίση στη δικαιοσύνη

Μαρίας Χασιρτζόγλου
Προέδρου Πρωτοδικών

Υπάρχει ένα αρχαίο δίλημμα στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Νομιμότητα ή σκοπιμότητα; Το δίλημμα αυτό ένας δικαστής το συναντά από την πρώτη φορά που θα εκδώσει μια απόφαση. Και αν σέβεται την εργασία του, θα θέσει εξ αρχής στον εαυτό του ένα απόλυτο και αμετακίνητο όριο. Η νομιμότητα δεν θα θυσιαστεί ποτέ για χάρη της σκοπιμότητας....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1473/2004Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Παραχάραξη - θέση σε κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων -προσφορότητα παραπλάνησης από την πλαστότητα Εκ πλαγίου παράβαση ποινικού νόμου -
περισσότερα
βιβλιοπαρουσιάσεις

Φορολογικό ποινικό δίκαιο

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, αφενός να αποτυπώσει με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο την εικόνα που παρουσιάζει το σύγχρονο ελληνικό φορολογικό ποινικό...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 3/2005ΑΠ Ολομέλεια

Ερμηνεύει λανθασμένα το νόμο η κρίση του Εφετείου ότι το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο, ενώ δεν δέχεται ότι έλαβε χώρα γνωστοποίηση στον αντισυμβαλλόμενο...
περισσότερα
νομοθεσία
Ανακοίνωση Φ. 0546/ΑΣ 79/Μ. 5486/ΦΕΚ/11.02.2005, Τεύχος Α΄, Φύλλο 29
«Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved