Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου: Βασικά γνωρίσματα

Αναστάσιος Βαλτούδη
Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

Το κείμενο που ακολουθεί αποδίδει σε γενικές γραμμές την ομιλία του γράφοντος σε Συμπόσιο Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς, που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδος - ELSA Greece, το Finance Club και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Μαΐου 2018.


Α. Διμερείς συμβάσεις επί των...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 912/2017Ε’

Ο νέος δικονομικός νόμος διέπει, εκτός αν ορίζεται σε αυτόν διαφορετικά, το διαδικαστικό μέρος της ποινι-κής δίκης, που συντελείται μετά τη θέσπισή του....
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 2851/2017ΣΤ'

Νόμιμη η 5ετής παραγραφή βεβαιωμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 4/2018Πλήρης Ολομέλεια

Αίτηση αναίρεσης δικαστικής απόφασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δικαιολογητικός λόγος και έννομες συνέπειες. Προϋποθέσεις παραδεκτού πρόσθετης...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4516/2018, ΦΕΚ 07.02.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 19
Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πρι-γκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δη-λώσεων των συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved