Ο ΚΠολΔ στην υπηρεσία των Μνημονίων

Αθ. Γ. Γεωργιάδη,
Δικηγόρου παρ’ Αρ. Πάγω, Προέδρου Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Ποιός να το πίστευε, αλήθεια; Μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο Έλληνας Νομικός, ο Δικαστής, ο Δικηγόρος, ο Ακαδημαϊκός, ότι προϋπόθεση της συνέχισης του δανεισμού της χώρας μας από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας; Και όμως! Χωρίς πρόθεση πολιτικολογίας, η νέα λέξη που μπήκε στη ζωή μας...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΟλΑΠ 1/2015 (Β΄ Τακτ.)

Διακίνηση ναρκωτικών και χρηματοδότησή της κατ’ επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος ανώτερο των 75.000 € από κοινού. Μη επιτρεπτός ο επιμερισμός του ποσού...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1466/2015 Τμήμα Γ’

Προϋποθέσεις νόμιμης εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 579/2015Τμήμα A1’ Πολιτικό Τμήμα

Σύμβαση έργου. Εργοδότης είναι εκείνος, στο όνομα του οποίου συνάπτεται η σύμβαση έργου, και όχι αναγκαία ο κύριος του ακινήτου επί του οποίου εκτελείται...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4335/2015, ΦΕΚ 23.7.2015, Τεύχος Α’, Φύλλο 87
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α' 80). (τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved