Δασικός πλούτος

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότ. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Ο δασικός πλούτος ανάγεται σε σημαντικό νομοθετικό στόχο. Αποδίδεται ως στόχος του Συντάγματος, ενυπάρχει σε ποικίλα νομοθετήματα και έχει έντονη την παρουσία του στη νομολογία.
Ενώ στο κείμενο του Συντάγματος (άρθρα 17, 24 και 117) δεν γίνεται ρητή αναφορά στο «δασικό πλούτο», σε σειρά αποφάσεων (και του ΣτΕ) επισημαίνεται η «ανάγκη διαφυλάξεως»...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 903/2014Τμήμα Ε’

Μη καταβολή εργοδοτικών και παρακράτηση εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Διαχρονικό δίκαιο. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης....
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 325/2014Τμήμα Α΄

Διαδοχική ασφάλιση και αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 58/2015Τμήμα Β1’ Πολιτικό Τμήμα

Διάκριση σύμβασης εργασίας από σύμβαση έργου. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης είναι έργο του δικαστή, ακόμη δε και στις εργασιακές σχέσεις του...
περισσότερα
νομοθεσία
NOMOΣ 4307/2014, ΦΕΚ 15.11.2014, Τεύχος Α΄, Φύλλο 246
Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved