Πορεία προς μια προαιρετική ρύθμιση στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων

Δέσποινα Κλαβανίδου
Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της ΕΕ οδήγησε από νωρίς τα κοινοτικά όργανα σε ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εναρμόνιση των εθνικών δικαίων των κρατών-μελών, με στόχο την επίτευξη μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Η ιδέα της κοινής αγοράς...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 70/2014Τμήμα Ζ΄

Αναβολή εκδίκασης ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου λόγω κωλύματος εκκαλούντος, προβληθέντος δι’ αγγέλου. Απόρριψη στη μετ’ αναβολή δικάσιμο δεύτερου...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 690/2013Τμήμα Δ΄

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράλειψη καταβολής διοδίων. (Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπάλτα)
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2014, Kainz/Panterwerke AG, 45/13

Το Άρθρο 5 σημ. 3 Κανονισμού 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία κ.λπ. έχει την έννοια ότι σε περίπτωση επίκλησης της ευθύνης παραγωγού λόγω ελαττωματικού...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4251/2014, ΦΕΚ 1.4.2014, Τεύχος Α’, Φύλλο 80
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved