Καθήκον δικαστικής καθοδηγήσεως και συζητητικό σύστημα. Η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ ευκταίου και εφικτού μετά τον ν. 3994/2011

Ευαγγελίας Ν. Ποδηματά
Καθηγήτριας ΑΠΘ

Το αμιγές συζητητικό σύστημα ανάγει το δικαιολογικό του θεμέλιο στα ιδεώδη του ακραίου φιλελευθερισμού, όπως αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από τα μέσα του 19ου αι. ως αντίδραση κατά της απολυταρχίας των προηγούμενων αιώνων. Γνώρισμα του απολυταρχικού κράτους ήταν η συγκεντρωτική άσκηση όλων των εξουσιών από τον μονάρχη, μόνον εκφραστή του ύψιστου...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 8/2013Τμήμα Ζ΄ (ποιν.) ΑΠ

Αρχή προφορικότητας στο ακροατήριο, απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας, ανακριτική κατάθεση ανηλίκου.περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ ΕΑ 448/2012ΣτΕ ΕΑ

Αναστολή εκτέλεσης κατά διοικητικής πράξης που θέτει υπάλληλο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 57/2013ΑΠ: Β2΄ Πολιτικό Τμήμα

Αναίρεση κατά ερήμην οριστικής απόφασης Εφετείου είναι παραδεκτή, εφόσον ο αναιρεσείων παραιτήθηκε ρητά, και όχι απλώς σιωπηρά, από το δικόγραφο και το...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4142/2013, ΦΕΚ 9.04.2013, Τεύχος Α΄, Φύλλο 83
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved