Η συμβολή του Δημοσίου Δικαίου στην προστασία του δικαιώματος στην προσωπικότητα

Παναγιώτης Λαδάς
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

Κατά τη σύνταξη των Ευρωπαϊκών Αστικών Κωδίκων ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, το ζήτημα της αναγνώρισης ή μη ενός ιδιαίτερου δικαιώματος στην προσωπικότητα υπήρξε αμφιλεγόμενο. Η άποψη που επικράτησε πρέσβευε ότι η ρύθμιση του δικαιώματος αυτού στους Αστικούς Κώδικες θα ήταν «δογματικά άστοχη, περιττή και κοινωνικά επικίνδυνη». Για τον...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 416/2012Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.)

Παραγραφή κακουργήματος, αναστολή παραγραφής. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Θανατηφόρος βαριά σωματική βλάβη. Αναστολή εκδίκασης κακουργήματος για κατηγορούμενο...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 601/2012 Ολομέλεια

Συνταγματικότητα της αύξησης παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 72/2012Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αδικοπραξία. Αποζημίωση της ΑΚ 931 λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης του παθόντος, η οποία επιδρά στο μέλλον του. Προϋποθέσεις επιδίκασης και φύση της αποζημίωσης...
περισσότερα
νομοθεσία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46/2012, ΦΕΚ 23.4.2012, Τεύχος Α΄, Φύλλο 95
Τροποποίηση του π.δ. 77/1988 (Α' 33) κατ' εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το ν. 3396/2005
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved