Οι νέες τροποποιήσεις στα άρθρα 1 έως 214Α του ΚΠολΔ

Μαρία Χαζιρτζόγλου
Εφέτης

Στην εισαγωγική έκθεση του νόμου 3994/2011 διατυπώνεται η διαπίστωση, ότι τα προβλήματα της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας δεν έχουν κατά κανόνα θεσμικό, αλλά λειτουργικό υπόβαθρο. Η διαπίστωση αυτή, που είναι κοινός τόπος, οριοθετεί ταυτόχρονα και μάλιστα με όρια στενά, τις δυνατότητες οποιασδήποτε τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: Βούλευμα: 1536/2011ΑΠ: Στ΄ Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως, όταν αυτή ασκείται με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προθεσμία άσκησης. Πότε αρχίζει...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 962/2011Τμ. Δ΄

Επώνυμο και αλλαγή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1462/2011Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση. Η αναίρεση δεν απευθύνεται...
περισσότερα
νομοθεσία
ΠΔ 123/2011, ΦΕΚ 09.12.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 255
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved