Οι νέες τροποποιήσεις στα άρθρα 1 έως 214Α του ΚΠολΔ

Μαρία Χαζιρτζόγλου
Εφέτης

Στην εισαγωγική έκθεση του νόμου 3994/2011 διατυπώνεται η διαπίστωση, ότι τα προβλήματα της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας δεν έχουν κατά κανόνα θεσμικό, αλλά λειτουργικό υπόβαθρο. Η διαπίστωση αυτή, που είναι κοινός τόπος, οριοθετεί ταυτόχρονα και μάλιστα με όρια στενά, τις δυνατότητες οποιασδήποτε τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1246/2011Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών

Τι απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς καταμηνύσεως και τι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδορκίας. Πότε η καταδικαστική...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 225/2011Τμ. Γ΄

Η μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου είναι ελεύθερη, μπορεί δε να αποκλεισθεί μόνον αν συντρέχουν συγκεκριμένοι...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1462/2011Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση. Η αναίρεση δεν απευθύνεται...
περισσότερα
νομοθεσία
ΠΔ 123/2011, ΦΕΚ 09.12.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 255
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved