Ελαστικές σχέσεις εργασίας

Δημήτριος Ζερδελής
Καθηγητής Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Η ελαστικότητα, ως νέο στοιχείο των εργασιακών σχέσεων, αποτυπώνεται σε πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ως στόχο έχουν τη μεγαλύτερη προσαρμογή των σχέσεων εργασίας στις πολύμορφες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις νέες οργανωτικές δομές τους που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1857/2010Τμήμα Ζ΄ (Ποιν.)

Συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 87/2011Ολομέλεια

Η προσβαλλόμενη απόφαση για αναπροσαρμογή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του εν λόγω Δήμου και προέρχονται από...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 51/2011Β1’ (Πολιτικό)

Τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζημιώσεως λόγω θανατώσεως ή βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου. Δεδικασμένο που προκύπτει από την απόφαση...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3945/2011/ ΦΕΚ 05.04.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 68
Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved