Ν. 3904/2010: Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

Λάμπρου Χ. Μαργαρίτη
Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με το συγκεκριμένο νόμο (3904/2010) γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού και βελτιώσεως της απονεμόμενης ποινικής δικαιοσύνης, αντιμετωπίσεως γενικά διαπιστωμένων αδυναμιών της και λελογισμένης εισαγωγής μέτρων εκσυγχρονισμού του ισχύοντος συστήματος ποινών και της δικονομικής διαδικασίας. Στην...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1801/2010Τμήμα Ε΄ (Ποιν.)

Παθητική δωροδοκία Άμεση συνέργεια
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 3182/2010Τμήμα Β’

Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος το ζήτημα αν οι διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 και 8 του Τελωνειακού Κώδικα είναι αντίθετες προς το άρθρο...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 5/2011Τμήμα Α1’ (Πολιτικό)

Πότε ιδρύεται λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Πότε δεν δημιουργείται ο ανωτέρω λόγος. Τι απαιτείται να αναφέρεται...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3907/2011/ΦΕΚ 26.01.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 7
Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved