Ν. 3904/2010: Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

Λάμπρου Χ. Μαργαρίτη
Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με το συγκεκριμένο νόμο (3904/2010) γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού και βελτιώσεως της απονεμόμενης ποινικής δικαιοσύνης, αντιμετωπίσεως γενικά διαπιστωμένων αδυναμιών της και λελογισμένης εισαγωγής μέτρων εκσυγχρονισμού του ισχύοντος συστήματος ποινών και της δικονομικής διαδικασίας. Στην...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1801/2010Τμήμα Ε΄ (Ποιν.)

Παθητική δωροδοκία Άμεση συνέργεια
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 3016/2010Τμήμα Α’

Κλήση διαδίκου, ο οποίος έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να παραστεί κατά τη διενέργεια...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 47/2011Τμήμα Β1’ (Πολιτικό)

Υποχρέωση των διαδίκων να παρίστανται στα πολιτικά δικαστήρια με πληρεξούσιο δικηγόρο. Πώς παρέχεται η πληρεξουσιότητα. Ποιες είναι οι συνέπειες όταν κατά...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3907/2011/ΦΕΚ 26.01.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 7
Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved