Η χρήση Γενικών Όρων των Συναλλαγών από τον παρέχοντα υπηρεσίες

Καλλιρρόης Παντελίδου
Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π. Θράκης

1. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και η νομική της φύση

Στην ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 8 ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή), πρόκειται για την επαγγελματική ευθύνη ενός προσώπου που παραβιάζει τις υποχρεώσεις οι οποίες διέπουν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η ευθύνη αυτή...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 225/2010ΑΠ Τμήμα Στ΄ (ποιν.)

Πλαστογραφία, στοιχεία του εγκλήματος, άμεσος ζημιούμενος από αυτό. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1211/2010ΣτΕ Ολομέλεια

Oι λιμένες ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους, ενώ επιτρέπεται...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1496/2010ΑΠ Τμήμα Β1’ (πολιτικό)

Αριθμός απόφασης: Πρόεδρος: Εισηγητής: Στοιχεία που πρέπει να έχει η αγωγή για να είναι ορισμένη. Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής. Διατάξεις βάσει...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3904/2010/ΦΕΚ 23.12.2010, Τεύχος Α’, Φύλλο 218
Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, Ειδ. Ποιν. Νόμοι, ΚΟΚ, ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved