Η χρήση Γενικών Όρων των Συναλλαγών από τον παρέχοντα υπηρεσίες

Καλλιρρόης Παντελίδου
Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π. Θράκης

1. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και η νομική της φύση

Στην ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 8 ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή), πρόκειται για την επαγγελματική ευθύνη ενός προσώπου που παραβιάζει τις υποχρεώσεις οι οποίες διέπουν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η ευθύνη αυτή...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 210/2010ΑΠ Τμήμα Ζ΄(ποιν.)

Ψευδής καταμήνυση, ψευδής ανώμοτη κατάθεση, ψευδορκία μάρτυρα. Δυσφήμηση, αναστολή δίκης για απόδειξη αλήθειας γεγονότος για το οποίο έχει ασκηθεί ποινική...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1211/2010ΣτΕ Ολομέλεια

Oι λιμένες ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους, ενώ επιτρέπεται...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1487/2010ΑΠ Τμήμα Α1΄ (πολιτικό)

Ανακοπή ερημοδικίας. Πότε επιτρέπεται. Ερημοδικία διαδίκου που οφείλεται σε ανωτέρα βία. Αιφνίδια ασθένεια του διαδίκου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του,...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 3904/2010/ΦΕΚ 23.12.2010, Τεύχος Α’, Φύλλο 218
Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, Ειδ. Ποιν. Νόμοι, ΚΟΚ, ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved