Η αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων

Ιωάννης Συμεωνίδης
Προέδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Στην πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, συμπεριελήφθη και το άρθρο 104, προς την κατεύθυνση της ρητής πρόβλεψης της υποχρέωσης των υπαλλήλων (δημόσιων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να εξυπηρετούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τους πολίτες, υπέχοντας επιπλέον προσωπική ευθύνη για παράνομη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1137/2008Τμήμα ΣΤ΄(Ποιν.) ΑΠ

Συρροή εγκλημάτων. Συνάντηση αποφάσεων κατά την εκτέλεσή τους. Συνολική ποινή. Υφ΄ όρον απόλυση δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτέλεσής...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 22/2009Τμήμα Δ΄

Σε περίπτωση υποβολής, σε ελληνική προξενική αρχή, αιτήματος υπηκόου κράτους που δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 380/2009Άρειος Πάγος: Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο. Αποδεικτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο προκειμένου...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3756/2009 / ΦΕΚ / 31.03.2009, Τεύχος Α', Φύλλο 53
«Σύστημα άυλων τίτλων, Κεφαλαιαγορά, Φορολογικά, ΚΕΔΕ, ΣΕΠ, ΑΕ, ΕΟΤ, κύρωση ΥΑ σχετ. με NEXT SOLAR κλπ, μείωση τέλους διαμονής»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved