Ο ρόλος του Εισαγγελέα στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης του Ν. 3500/2006

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Ν. 3500/2006 (*) αποτελεί μία κατά κάποιο τρόπο συνέχιση της προσπάθειας του Έλληνα νομοθέτη να εισάγει τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης στο σχέδιο αναθεώρησης του ΚΠΔ το 1995, γνωστό ως σχέδιο Μανωλεδάκη. Σε αυτό προβλεπόταν η δυνατότητα του Εισαγγελέα, έπειτα από κοινή δήλωση των διαδίκων, να απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1153/2008Τμήμα ΣΤ' (ποιν.) ΑΠ (συμβ.)

Κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός. Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1751/2008ΣτΕ: Τμ. Γ΄

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργοδηγών Δημοσίου - ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, παρά τον σχετικό χαρακτηρισμό στον τίτλο...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1197/2008Άρειος Πάγος: Γ' Πολιτικό Τμήμα

Αναίρεση απόφασης που περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Πού πρέπει να εντοπίζεται η αντίφαση. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης για αντίφαση από το άρθρο 559...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3714/2008 / ΦΕΚ / 07.11.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 231
«Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved