Ο ρόλος του Εισαγγελέα στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης του Ν. 3500/2006

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Ν. 3500/2006 (*) αποτελεί μία κατά κάποιο τρόπο συνέχιση της προσπάθειας του Έλληνα νομοθέτη να εισάγει τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης στο σχέδιο αναθεώρησης του ΚΠΔ το 1995, γνωστό ως σχέδιο Μανωλεδάκη. Σε αυτό προβλεπόταν η δυνατότητα του Εισαγγελέα, έπειτα από κοινή δήλωση των διαδίκων, να απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1153/2008Τμήμα ΣΤ' (ποιν.) ΑΠ (συμβ.)

Κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός. Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1558/2008 ΣτΕ: Τμ. Β΄

οσφυγής από δικηγόρο καθ' υπέρβαση των τοπικών ορίων ασκήσεως του επαγγέλματός του, το δικόγραφο ασκείται παραδεκτώς όταν δικηγόρος που διατελεί στο αρμόδιο...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1733/2008Άρειος Πάγος: Α2 Πολιτικό Τμήμα

Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Πότε υπάρχει. Αποχώρηση ομορρύθμου εταίρου από την εταιρεία....
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3714/2008 / ΦΕΚ / 07.11.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 231
«Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved