Ο ρόλος του Εισαγγελέα στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης του Ν. 3500/2006

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Ν. 3500/2006 (*) αποτελεί μία κατά κάποιο τρόπο συνέχιση της προσπάθειας του Έλληνα νομοθέτη να εισάγει τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης στο σχέδιο αναθεώρησης του ΚΠΔ το 1995, γνωστό ως σχέδιο Μανωλεδάκη. Σε αυτό προβλεπόταν η δυνατότητα του Εισαγγελέα, έπειτα από κοινή δήλωση των διαδίκων, να απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1136/2008Τμήμα ΣΤ' (ποιν.) ΑΠ

Συνολική ποινή. Συνάντηση αποφάσεων κατά την εκτέλεσή τους. Υπό όρον απόλυση. Αθροιστική έκτιση σε περίπτωση άρσης. Αρμοδιότητα δικαστηρίου για τον καθορισμό...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1558/2008 ΣτΕ: Τμ. Β΄

οσφυγής από δικηγόρο καθ' υπέρβαση των τοπικών ορίων ασκήσεως του επαγγέλματός του, το δικόγραφο ασκείται παραδεκτώς όταν δικηγόρος που διατελεί στο αρμόδιο...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 603/2008Άρειος Πάγος: Δ' Πολιτικό Τμήμα

Ανάκληση αποφάσεων από το δικαστήριο που τις εξέδωσε. Διάκριση μεταξύ οριστικών και μη οριστικών αποφάσεων. Συνέπειες από την ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων....
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3714/2008 / ΦΕΚ / 07.11.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 231
«Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved