Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος - (Ν. 3691/2008)

Πολυχρόνης Παν. Τσιρίδης
Δ.Ν., Δικηγόρος

Δυστυχώς και ο νέος Νόμος 3691/2008, αντί να επιλύσει τα υπάρξαντα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί στη θεωρία και νομολογία, προσέφυγε στην εύκολη λύση της άκριτης αφομοίωσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων της 3ης Οδηγίας, χωρίς να ελέγξει και ενσωματώσει αυτές, κατά τρόπο συνεπή με το νομικό μας σύστημα και τις ισχύουσες συνταγματικές αρχές....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1125/2008Τμήμα ΣΤ' (ποιν.) ΑΠ

Προηγούμενη ακρόαση εισαγγελέα και κατηγορούμενου. Απόλυτη ακυρότητα σε περίπτωση παράλειψής της. Διορισμός διερμηνέα εκτός οικείου πίνακα. Ανάγκη αιτιολογίας....
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 283/2008 ΣτΕ: Τμ. Β΄

Επιδόσεις εγγράφων στον πληρεξούσιο του διαδίκου. Αν δεν υπάρχουν, στη δηλωθείσα από τον πληρεξούσιο διεύθυνση, τα εξωτερικά γνωρίσματα γραφείου του, το...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1601/2008Άρειος Πάγος: Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

Θάνατος διαδίκου κατά τη διάρκεια της δίκης και μέχρι το τέλος της προφορικής συζητήσεως. Πότε και πώς επέρχεται η διακοπή της δίκης. Περίπτωση κατά την...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΠ. ΑΠΟΦ. Φ. 30223/23257/ 1024/2008- ΦΕΚ 2008/Β/29.09.2008
Μετατροπή του κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά σε Ν.Π.Ι.Δ.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved