Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος - (Ν. 3691/2008)

Πολυχρόνης Παν. Τσιρίδης
Δ.Ν., Δικηγόρος

Δυστυχώς και ο νέος Νόμος 3691/2008, αντί να επιλύσει τα υπάρξαντα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί στη θεωρία και νομολογία, προσέφυγε στην εύκολη λύση της άκριτης αφομοίωσης και μεταφοράς των ρυθμίσεων της 3ης Οδηγίας, χωρίς να ελέγξει και ενσωματώσει αυτές, κατά τρόπο συνεπή με το νομικό μας σύστημα και τις ισχύουσες συνταγματικές αρχές....

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1131/2008Τμήμα ΣΤ' (ποιν.) ΑΠ

Φορολογικά ποινικά αδικήματα. Πότε είναι πλαστά, πότε είναι εικονικά και πότε ανακριβή τα φορολογικά στοιχεία. Παραγραφές φορολογικών αδικημάτων. Εφαρμογές...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 283/2008 ΣτΕ: Τμ. Β΄

Επιδόσεις εγγράφων στον πληρεξούσιο του διαδίκου. Αν δεν υπάρχουν, στη δηλωθείσα από τον πληρεξούσιο διεύθυνση, τα εξωτερικά γνωρίσματα γραφείου του, το...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 699/2008Άρειος Πάγος: Α΄ Πολιτικό Τμήμα

Αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση. Απόφαση που εκδόθηκε ερήμην του αναιρεσείοντος με την οποία απορρίφθηκε έφεσή του. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΠ. ΑΠΟΦ. Φ. 30223/23257/ 1024/2008- ΦΕΚ 2008/Β/29.09.2008
Μετατροπή του κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά σε Ν.Π.Ι.Δ.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved