Φορολογικό ποινικό δίκαιο

.

Περίληψη εισηγήσεων της κ. Μαρίας Χασιρτζόγλου, Προέδρου Πρωτοδικών, και κ. Θεοδώρου Παπακυριάκου, Δικηγόρου, Λέκτορa Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε δημόσια επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, την 1η Φεβρουαρίου 2008.

Ι. Ο ν. 2523/1997 θεσπίστηκε για να συγκεντρώσει σε ένα νομοθέτημα τις διοικητικές και ποινικές...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2330/2007Τμήμα Στ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ορισμός. Αιτιολογία απόφασης.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 2733/2007ΣτΕ: Τμ. Α΄ (επταμ.)

Γεννάται αξίωση του ιδιοκτήτη μη απαλλοτριωθέντος τμήματος ακινήτου, του οποίου απομειώθηκε η αξία ή το οποίο κατέστη άχρηστο για τη χρήση για την οποία...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 115/2008Άρειος Πάγος: Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Προϋπόθεση για τη συναγωγή από το δικαστήριο της ουσίας ομολογίας για κάποιο πραγματικό ισχυρισμό διαδίκου. Έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της συναγωγής από...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3646/2008 / ΦΕΚ / 29.02.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 36
«Κύρωση πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαϊου 1980»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved