Φορολογικό ποινικό δίκαιο

.

Περίληψη εισηγήσεων της κ. Μαρίας Χασιρτζόγλου, Προέδρου Πρωτοδικών, και κ. Θεοδώρου Παπακυριάκου, Δικηγόρου, Λέκτορa Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε δημόσια επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, την 1η Φεβρουαρίου 2008.

Ι. Ο ν. 2523/1997 θεσπίστηκε για να συγκεντρώσει σε ένα νομοθέτημα τις διοικητικές και ποινικές...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2330/2007Τμήμα Στ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ορισμός. Αιτιολογία απόφασης.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 2168/2007ΣτΕ: Τμ. Α΄ (επταμ.)

Επί παρανόμου παραλείψεως αποφάνσεως διοικητικού οργάνου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει κατ' άρθ. 105 ΕισΝΑΚ αποζημίωση για τη θετική και αποθετική...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 126/2008Άρειος Πάγος: Β1΄ Πολιτικό Τμήμα

Πότε ο ανατοκισμός είναι επιτρεπτός. Αίτημα καταψηφιστικής αγωγής με την οποία ζητούνται τόκοι. Παρεμπίπτουσα αγωγή και παρεπόμενο αίτημα στην κατ' έφεση...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3646/2008 / ΦΕΚ / 29.02.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 36
«Κύρωση πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαϊου 1980»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved