Φορολογικό ποινικό δίκαιο

.

Περίληψη εισηγήσεων της κ. Μαρίας Χασιρτζόγλου, Προέδρου Πρωτοδικών, και κ. Θεοδώρου Παπακυριάκου, Δικηγόρου, Λέκτορa Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε δημόσια επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, την 1η Φεβρουαρίου 2008.

Ι. Ο ν. 2523/1997 θεσπίστηκε για να συγκεντρώσει σε ένα νομοθέτημα τις διοικητικές και ποινικές...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2353/2007Τμήμα Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Αιτιολογία δικαστικής απόφασης, πότε υπάρχει. Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Άμεσος συνεργός, ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις. Έλλειψη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 2733/2007ΣτΕ: Τμ. Α΄ (επταμ.)

Γεννάται αξίωση του ιδιοκτήτη μη απαλλοτριωθέντος τμήματος ακινήτου, του οποίου απομειώθηκε η αξία ή το οποίο κατέστη άχρηστο για τη χρήση για την οποία...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 134/2008Άρειος Πάγος: Β1΄ Πολιτικό Τμήμα

Έφεση. Πότε το Εφετείο μπορεί να εκδώσει απόφαση επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα χωρίς ο εφεσίβλητος να ασκήσει δική του έφεση ή αντέφεση.
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3646/2008 / ΦΕΚ / 29.02.2008, Τεύχος Α', Φύλλο 36
«Κύρωση πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαϊου 1980»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved