Η διαδικασία συνδιαλλαγής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Παναγιώτης Κ. Μάζης
Δ.Ν., Δικηγόρος

Περίληψη άρθρου που αποτέλεσε Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων την Τρίτη 15.1.2008 στo πλαίσιo των τακτικών εβδομαδιαίων Συνεδριάσεών της στο Δ.Σ.Α. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουαρίου τρ. έτους του ΔΕΕ.

Ι. Με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007), και συγκεκριμένα με τα άρθρα του 99-106, εισήχθη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1592/2007Α΄ (Ποινικό-διακοπών) ΑΠ

Δικαίωμα έφεσης κατά του μέρους απόφασης που αφορά απόδοση ή δήμευση κατασχεθέντων ή πειστηρίων, σε ποιους παρέχεται. Δικαίωμα παροχής προστασίας από το...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 2293/2007ΣτΕ Τμ. Ε΄

Δεν είναι συνταγματικώς έγκυρη η παρασχεθείσα με την ως άνω διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του ν. 3226/2004 δυνατότητα επανασκήσεως...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 2175/2007Άρειος Πάγος Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αποδοχή αποφάσεως. Έννοια αποδοχής της αποφάσεως πριν και μετά την άσκηση ενδίκου μέσου. Πώς πρέπει να γίνεται για να έχει έννομες συνέπειες.
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3634/2008 / ΦΕΚ / 29.01.2008, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9
«Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved