Η «συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς» κατά το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και η αστική ιατρική ευθύνη

Κατερίνα Φουντεδάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

   H υποχρέωση του γιατρού να μη διενεργεί ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς, καθώς και η υποχρέωσή του να παρέχει στον ασθενή πληροφορίες αφενός για τη γενική κατάσταση της υγείας του, αφετέρου για τη φύση, το σκοπό και τους κινδύνους επικείμενης ιατρικής πράξης (υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς) αποτυπώνονται...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 10/2005 Ποινική Ολομέλεια ΑΠ

Αρμοδιότητα ποινικού δικαστηρίου εξουσία δευτεροβάθμιου δικαστηρίου προς εκδίκαση εφέσεως στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 394/2006 Ε΄

Ακυρώνεται ως αναιτιολόγητη η κατόπιν ανακλήσεως ανακλητικής πράξεως επαναφορά σε ισχύ αποφάσεως του Διευθυντή Δασών λόγω ελλείψεως αιτιολογίας
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 252/2006Β2 Πολιτικό Τμήμα

Νομική και ποιοτική αοριστία της αγωγής. Αναιρετικός έλεγχος. Ανυπόστατη καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου. Πότε ευθύνεται το νομικό πρόσωπο...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΑ 10278/2006 / ΦΕΚ /27.03.2006, Τεύχος Β΄, Φύλλο 363
«Τροποποίηση απόφασης παρακράτησης αμοιβών δικηγόρων»

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved