Η «συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς» κατά το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και η αστική ιατρική ευθύνη

Κατερίνα Φουντεδάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

   H υποχρέωση του γιατρού να μη διενεργεί ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς, καθώς και η υποχρέωσή του να παρέχει στον ασθενή πληροφορίες αφενός για τη γενική κατάσταση της υγείας του, αφετέρου για τη φύση, το σκοπό και τους κινδύνους επικείμενης ιατρικής πράξης (υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς) αποτυπώνονται...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 9/2005 Ποινική Ολομέλεια ΑΠ

Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως τυπικός όρος του κύρους του ενδίκου αυτού μέσου. Μη αντίθετη του όρου...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 394/2006 Ε΄

Ακυρώνεται ως αναιτιολόγητη η κατόπιν ανακλήσεως ανακλητικής πράξεως επαναφορά σε ισχύ αποφάσεως του Διευθυντή Δασών λόγω ελλείψεως αιτιολογίας
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 205/2006Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Αγωγή για έξωση μισθωτή ακινήτου. Πιστοποιητικό του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα του ακινήτου στη φορολογία...
περισσότερα
νομοθεσία
ΥΑ 10278/2006 / ΦΕΚ /27.03.2006, Τεύχος Β΄, Φύλλο 363
«Τροποποίηση απόφασης παρακράτησης αμοιβών δικηγόρων»

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved