Νομολογία - πολιτικά

Αναγκαστική ομοδικία υπάρχει όταν ζητείται από τον οικοπεδούχο (σε σύμβαση ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής με «αντιπαροχή») η αναγνώριση της ακυρότητας τόσο της πώλησης ακινήτου από τον εργολάβο σε τρίτο όσο και της περαιτέρω εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από τον τρίτο υπέρ δανειστή του.
Άρθρο: 76 § 1 ΚΠολΔ
περισσότερα

Αγοραστής, ο οποίος μάταια απαίτησε από τον πωλητή τη διόρθωση του πραγματικού ελαττώματος στο πωληθέν, δικαιούται να επιλέξει ένα άλλο από τα συρρέοντα δικαιώματα των ΑΚ 540, 543
Άρθρα: 540, 541, 306 ΑΚ
περισσότερα

Προϋποθέσεις άμεσης ισχύος της Οδηγίας στις κάθετες έννομες σχέσεις κράτους-ιδιώτη και συγκεκριμένα αφενός μεν σε βάρος του Κράτους ως εργοδότη και των οργανισμών στους οποίους, ασχέτως της νομικής τους μορφής, έχει ανατεθεί με πράξη της δημόσιας αρχής η παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, υπό την εποπτεία της αρχής αυτής, και αφετέρου υπέρ του ιδιώτη
Άρθρα: 10, 249 παρ. 1 και 3 ΣυνθΕΕ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved