Νομολογία - ποινικά

Συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως
Άρθρα: 362, 263 ΠΚ, 93 παρ. 3 Συντ, 139 ΚΠοινΔ
περισσότερα

Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αιτιολογία αθωωτικής αποφάσεως
Άρθρα: 314 παρ. 1 ΠΚ, 93 παρ. 3 Συντ., 139 ΚΠοινΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved