Νομολογία - διοικητικά

Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο & πιστοποιητικά σπουδών γυμνασίου & γενικού λυκείου.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 9Α, 13 Συντ., 9, 14 ΕΣΔΑ, 2 περ. α΄ και β΄, 4 § 1 περ. α΄, β΄ Ν. 2472/1997, 4 περ. 1, 2, 5 § 1 περ. α΄, β΄, 9 § 1 Καν. 2016/679.
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved