Νέες εκδόσεις

Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη

Θεμελίωση - Δικονομικές προϋποθέσεις ενάσκησης. Σειρά: Μονογραφίες Ποινικού Δικονομικού Δικαίου - Νο. 2. Διεύθυνση σειράς: Άγγελος Κωνσταντινίδης - Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητές Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Νικόλαος Γ. Αποστολίδης
ISBN: 978-960-445-629-1, © 2011, Σελ.: ΧΧV + 472, Τιμή: € 45,00

Δίκαιο της διαιτησίας

Ι: Εσωτερική Διαιτησία. Τεύχος Α': Εισαγωγή
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός
ISBN: 978-960-445-636-7, © 2011, Σελ.: ΧΙΙ + 148, Τιμή: € 15,00

Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος - Τόμοι Ι & ΙΙ

Παύλος Χρ. Φίλιος
Ι: ISBN: 978-960-445-635-2, © 2011, Σελ.: ΧΧΧΙV + 584, Τιμή: € 60,00
ΙΙ: ISBN: 978-960-445-642-0, © 2011, Σελ.: ΧΧ + 561, Τιμή: € 60,00

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ευριδίκη Μπέσιλα-Βήκα
ISBN: 978-960-445-658-1, © 2011, Σελ.: Χ + 122, Τιμή: € 15,00

Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας - Β' έκδοση

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός
ISBN: 978-960-445-657-4, © 2011, Σελ.: ΧΙ + 367, Τιμή: € 28,00

Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη

Σειρά: Μονογραφίες Ποινικού Δικονομικού Δικαίου - Νο. 1. Διεύθυνση σειράς: Άγγελος Κωνσταντινίδης - Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητές Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ
Χρήστος Δ. Νάιντος
ISBN: 978-960-445-650-6, © 2011, Σελ.: ΧΧVΙ + 682, Τιμή: € 58,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved